سبد متنوع تولید محصولات جانبی در مجتمع گاز پارس جنوبی
تولید روزانه بیش از ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در پارس جنوبی/ بیش از ۴۸۰ هزار تن گوگرد به شرق آسیا صادر شد