فرهنگسرای خانواده برگزار می‌کند؛
کارگاه خوشنویسی «مولای مهر» با حضور ۱۵ خوشنویس نوجوان