به همت پژوهشکده باقرالعلوم؛
همایش جهان فکری اندیشمندان اسلامی برگزار می‌شود