کارآفرینان،تولیدکنندگان ودانش بنیان‌ها با رهبر انقلاب دیدار کردند