ژاپنی‌ها بینی مصنوعی ساختند که بوها را به خوبی تشخیص می‌دهد