جشنواره فجر با ترافیک فیلم‌ها مواجه است/ احتمال حذف سیمرغ مردمی