امکان بازگشت زمین لرزه‌ها در خوی وجود دارد / لزوم توجه به بافت‌های فرسوده