همایش «الگوی سوم زن و دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان» در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود