۷۱ هزار نفر قبول شدند؛
نتایج نهایی تکمیل ظرفیت پذیرش بدون آزمون دانشگاه‌ها اعلام شد