در مقاطع کاردانی و کارشناسی؛
نتایج پذیرش بدون کنکور دانشجو در دانشگاه آزاد اعلام شد