حوزه علمیه باید پرچمدار اعتلای قرآن کریم در جامعه جهانی باشد