رئیس شورای عالی نظام پرستاری تاکید کرد؛
وزارت بهداشت در پرداختی های پرستاران عادلانه برخورد کند