ساخت اولین دستگاه جراحی سرطان کاملا ایرانی در جهان