بررسی ساخت سد‌های بزرگ در کشور‌های جهان/ کره‌جنوبی ۳۷ برابر ایران سد ساخته است