دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری منصوب شد