مجبوریم از ۳۰۰۰ آمبولانس فرسوده در کشور استفاده کنیم