از مصرف بالای ۶۰۰ میلیون متر مکعبی گاز تا وصل شدن جریان گاز تمام مراکز سی ان جی کشور