وزیر آموزش‌وپرورش در پیام تصویری به اجلاس آموزشی G۷۷ + چین در کوبا؛
محتوا و فرایند و فناوری آموزش، بايد دارای پیوست اخلاقی باشد