رونمایی از دو عنوان کتاب بین المللی منتشر شده از سوی مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه