انحصاری‌بودن لقب "امیرالمؤمنین" به علی‌بن ابی‌طالب (ع) در منابع شیعه و سنی