وزیر علوم در ملایر : صنایع همکار با دانشگاه ها از مالیات معاف می‌شوند