وزیرخارجه کوبا تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را محکوم کرد