مهلت ثبت نام تا ۱۹ بهمن؛
۴ آزمون ویژه دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برگزار می شود