شالبافیان خبر داد
برگزاری نمایشگاه گردشگری از فردا/پیشنهاد لغو روادید با ۵۰ کشور