رییس سازمان اورژانس کشور:
سازمان اورژانس برای خدمت رسانی در ایام نوروز آماده می شود