رئیس سازمان بسیج دانش آموزی خبر داد؛
اعزام ۱۲۰ هزار دانش آموز به اردو‌های راهیان پیشرفت