دانش‌بنیان‌ها بورسیه می‌شوند/ اصلاح بازار دانش‌‌بنیان با تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه