اسماعیلی:
اسامی هیئت داوران فجر ۴۱ به زودی اعلام می‌شود