وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آئین معارفه سرپرست دانشگاه سمنان:
نظام ملی نوآوری جورچین دانایی است