اسماعیلی مطرح کرد؛
۷۰درصد کتب درسی با کاغذ داخلی تولید می‌شود