دبیر کنگره بین المللی اندیشه‌های قرآنی رهبر معظم انقلاب:
۵۰۰ عنوان از آثار قرآنی رهبر معظم انقلاب تهیه شده است