وحیدی خبر داد:
اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تکمیل مدارس خیرساز