همزمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت؛
افتتاح یک طرح ورزشی و بازدید از طرح‌های دانشگاه اردکان توسط رئیس سازمان امور دانشجویان