رئیس سازمان امور دانشجویان خواستار شد؛
دانشگاه‌های هنر مانع از فراموشی معماری ایرانی اسلامی شوند