بذرپاش بسته تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده را ابلاغ کرد
شروع نهضت نوسازی بافت فرسوده / فرصتی برای ساخت ۴ میلیون مسکن