با بارش‌های جدید؛
ذخایر آبی سدها به‌ آمار سال قبل رسید