رئیس سازمان غذا و دارو؛
آمریکا و برخی غربی ها از ورود دارو به ایران جلوگیری می‌کنند