آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن به ۲۰۰ میلیون کاهش می‌یابد/ دستور وزیر برای بررسی پیشنهاد انبوه سازان