آیت الله العظمی جوادی آملی:
قرآن کریم شرح حال پیامبر گرامی اسلام (ص) است