از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام شد؛
آخرین وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی درکشور در مقابله با ویروس کرونا