رئیس سازمان بورس:
مهمترین دغدغه سازمان بورس حل مشکل روند منفی سرمایه‌گذاری در کشور است