براساس آمار ۱۴۰۱ اعلام شد؛
اشتغال‌زاترین رشته ها در مقاطع کارشناسی و ارشد