با حضور وزیر راه و شهرسازی طرح های فناورانه هواشناسی بهره برداری شد
افتتاح سامانه بومی دانش بنیان پیش‌بینی نقطه‌ای هواشناسی