حضور بیش از ۱۷۳۵ مجموعه دانش‌بنیان در بازار ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته