آیت‌الله اعرافی مطرح کرد:
جای خالی جشنواره سالانه فناوری‌های نوین در قلمرو علوم و معارف اسلامی در کشور