خطیب نمازجمعه تهران:
امام حسین(ع)‌ اسوه انفاق و بندگی در راه خداست