طراحی «سیم کارت خاص» برای توریست‌ها جهت «استفاده بهتر از فضای مجازی» در سفر به ایران