معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تأکید کرد:
مسئولان دانشگاه‌ها بیش از پیش برای اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان‌ نور اهمیت قائل شوند