نشست خبری جشنواره بین المللی خوارزمی با حضور دبیر جشنواره و اصحاب رسانه برگزار شد