دهقانی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:
توسعه فناوری هوش مصنوعی نیازمند نقشه راه کلان و شکل‌گیری تعاونی دانش‌بنیان است